Положення про аукціонні торги
1. 3агальні положення
1.1 Аукціонні торги проводяться з метою створення широких можливостей для
продажу творів мистецтва та предметів культури музеям, закладам культури, організаціям та
приватним особам.
1.2 Аукціон має на меті всебічне сприяння збереженню культурної спадщини України,
інтеграцію ії у світовий культурний процес, подальше розширеиня художнього ринку,
закріплення за ним цивілізованих форм існування.
2. Правила проведення торгів
2.1 Організатором Аукціону є аукціонний дім "KUPAVA" за ініціативою Міжнародного
благодійного фонду "ЕЙДОС".
2.2 Учасниками Аукціону можуть бути:
- юридичні особи,
- дієздатні фізичні особи незалежно від громадянства,
- офіційний представник Організатору Аукціону
2.3 Умовами реестрації Учасника Аукціону є:
2.3.1. придбання вхідного квитка
2.3.2. підписання реєстраційного листка учасника Аукціону
2.3.3. отримання номерної картки учасника Аукціону.
2.4 Якщо під час торгів Учасник передае свою номерну картку третій особі, він
відповідае за дії ціеї особи, як за свої власні.
2.5 Юридичні особи, що мають бажання прийняти участь у торгах, повинні мати своїх
представників на Аукціоні з дорученням на участь в аукціоні, придбання художніх творів і
ведення необхідних дій, пов'язаних з проведенням аукціону. В дорученні мають бути вказані
юридичні і фінансові повноваження представника.
2.6 Дозволяється заочна участь в Аукціоні. Аукціон приймае від заочного покупця
доручення - заявку заочного біду. У заявці вказуеться номер бажаного для придбання лота
(лотів) та максимальні ціни за них. Заочний покупець має оформити доручення - заявку та
підписати Договір купівлі-продажу не пізніше ніж за добу до початку Аукціону.
Доручення зберігаються у запечатаних конвертах, що розкриваються представником Аукціону
перед початком торгів. Представник Аукціону зобов'язуеться придбати зазначені лоти по
можливо мінімальній ціні, враховуючи інші доручення та очні торги в залі. Ця послуга є
конфіденційною і надається безкоштовно.
2.7 Часом торгів є час виставлення на Аукціон творів від першого до останього лоту.
2.8 Торги ведуться Аукціоністом в порядку слідування номерів лотів.
2.9 Крок, на який збільшуеться ціна лоту, що торгується, - 100.
Аукціоніст під час торгів може змінюаати аукціонно-ціновий крок, про що він повідомляє
Учасникам Аукціону.
2.10 Всі суперечки і розбіжності, що виникають під час торгів, регулюються
представником Організатора Аукціону. Його рішення є остаточним.
2.11 Представник Організатора має право до початку Аукціону зняти з торгів будь-який
лот без пояснення причин.
2.12 Аукціоніст має право зняти під час торгів будь-який лот без оголошення причин.
2.13 Учасник висловлює свою згоду купити лот, що торгується підняттям своєї
номерної картки.
2.14 Підняття номерної картки означае безумовну і безвідзивну згоду Учасника
придбати лот, що торгується, на умовах Договору і за ціною, що була оголошена Аукціоністом
останьою.
2.15 Якщо по лоту, що торгуеться не піднята жодна номерна картка, лот знімається з
торгів.
2.16 Лот, знятий з торгів, може бути придбаний у порядку післяаукціонного продажу.
2.17 Договір купівлі-продажу по лоту вважається укладеним з Учасником, якого
Аукціоніст визначив таким що підняв номерну картку останнім, що фіксуєтъся ударом
молотка. Після цього відмова від нього, висунення додаткових умов та заперечень не
приймаються.
2.18 Організатори Аукціону не займаються оформленням дозволу на вивіз за межі
України придбаних на Аукціоні художніх творів і не несуть відповідальності за дії осіб, що
порушуютъ законодавство України.
2.19 Ціна обрамлення не закладена до вартості лоту
2.20 В залі, де проводяться торги забороняеться кіно-, фото-, аудіо- і телефіксація
подій, що відбуваються.
1. Оформлення придбання
3.1. Після закінчення торгів, Учасник Аукціону, який купив лот (лоти), підписує Договір
купівлі-продажу, що підтверджуе купівлю лотів на умовах Договору та цих Правил.
3.2. Учасник має право обрати готівкову або безготівкову форму розрахунку за
придбаний лот (лоти).
3.3. Учасник має право сплатити готівкою повну вартість за виграний лот (лоти) і
відразу отримати придбані твори.
3.4. Якщо Учасник, що купив лот (лоти), відмовляється від підписання тексту Договору,
це не означає, що Договір не укладено, оскільки такий текст є лише фактом встановлення
порядку оформлення і здійснення взаєморозрахунків угоди купівлі-продажу, яка укладена в
момеит, вказаний у п. 2.17.
3.5. У випадку, викладеному у п. 3.4. цих Правил, Організатором Аукціону складається
протокол, в якому фіксується факт відмови підписання Договору Учасником і ціна, за яку
вказаний лот (лоти) куплений, включаючи винагороду Органі- затору аукціону, вказані у п.
2.14., абзац 2 цих Правил. Протокол підписуеться Власником лоту (лотів), представником
Організатору аукціону. Учасник аукціону, що зазначений у п. 3.4. цих Правил, може додати до
Протоколу свої пояснення. Крім Протоколу, документами, що підтверджують факт купівлі
Учасником аукціону лоту на умовах Договору, є:
- текст Договору, підписаний Власником лоту (лотів) та Представником Організатора
Аукціону;
- вищезгаданий Протокол;
- листок реєстрації Учасника з підписом Учасника аукціону, який відмовився від підписання
Договору;
3.6. У випадку, зазначеному у п. 3.4. цих Правил, тягар доказування неукладання
Договору лежить на Учаснику, який відмовився від підписання Договору. При цьому засоби
доказів можуть бути тільки письмовими.